Kentatsu

 • Electrolux
 • FUJITSU
 • Haier
 • Kentatsu
 • Toshiba
 • Hitachi
 • GREE
 • AUX
 • Kitano
 • Rover
 • Eco Star
 • Roda
 • TCL
 • Kentatsu KSGA70HZRN1
  Kentatsu KSGA70HZRN1 Площадь помещения: 70 м2 Инвертор: Да В наличии 10075097500 руб.
 • Kentatsu KSGA53HZRN1
  Kentatsu KSGA53HZRN1 Площадь помещения: 50 м2 Инвертор: Да В наличии 7800075985 руб.
 • Kentatsu KSGA35HZRN1
  Kentatsu KSGA35HZRN1 Площадь помещения: 35 м2 Инвертор: Да В наличии 5200051025 руб.
 • Kentatsu KSGA26HZRN1
  Kentatsu KSGA26HZRN1 Площадь помещения: 25 м2 Инвертор: Да В наличии 4777545825 руб.
 • Kentatsu KSGA21HZRN1
  Kentatsu KSGA21HZRN1 Площадь помещения: 20 м2 Инвертор: Да В наличии 4355041795 руб.
 • Kentatsu KSGI70HFAN1
  Kentatsu KSGI70HFAN1 Площадь помещения: 70 м2 Инвертор: Нет В наличии 7800076505 руб.
 • Kentatsu KSGI53HFAN1
  Kentatsu KSGI53HFAN1 Площадь помещения: 50 м2 Инвертор: Нет В наличии 5947557525 руб.
 • Kentatsu KSGI35HFAN1
  Kentatsu KSGI35HFAN1 Площадь помещения: 35 м2 Инвертор: Нет В наличии 4452542055 руб.
 • Kentatsu KSGI26HFAN1
  Kentatsu KSGI26HFAN1 Площадь помещения: 25 м2 Инвертор: Нет В наличии 3347531980 руб.
 • Kentatsu KSGI21HFAN1
  Kentatsu KSGI21HFAN1 Площадь помещения: 20 м2 Инвертор: Нет В наличии 3022528990 руб.