Kentatsu

 • Electrolux
 • FUJITSU
 • Haier
 • Kentatsu
 • Toshiba
 • Hitachi
 • GREE
 • AUX
 • Kitano
 • Rover
 • Eco Star
 • Roda
 • TCL
 • Kentatsu KSGU70HZAN1
  Kentatsu KSGU70HZAN1 Площадь помещения: 70 м2 Инвертор: Да В наличии 9100082485 руб.
 • Kentatsu KSGU53HZAN1
  Kentatsu KSGU53HZAN1 Площадь помещения: 50 м2 Инвертор: Да В наличии 6500063960 руб.
 • Kentatsu KSGU35HZAN1
  Kentatsu KSGU35HZAN1 Площадь помещения: 35 м2 Инвертор: Да В наличии 4225039455 руб.
 • Kentatsu KSGU26HZAN1
  Kentatsu KSGU26HZAN1 Площадь помещения: 25 м2 Инвертор: Да В наличии 3900036465 руб.
 • Kentatsu KSGU21HZAN1
  Kentatsu KSGU21HZAN1 Площадь помещения: 20 м2 Инвертор: Да В наличии 3575033475 руб.
 • Kentatsu KSGI70HFAN1
  Kentatsu KSGI70HFAN1 Площадь помещения: 70 м2 Инвертор: Нет В наличии 7150066950 руб.
 • Kentatsu KSGI53HFAN1
  Kentatsu KSGI53HFAN1 Площадь помещения: 50 м2 Инвертор: Нет В наличии 5200050440 руб.
 • Kentatsu KSGI35HFAN1
  Kentatsu KSGI35HFAN1 Площадь помещения: 35 м2 Инвертор: Нет В наличии 3672533475 руб.
 • Kentatsu KSGI26HFAN1
  Kentatsu KSGI26HFAN1 Площадь помещения: 25 м2 Инвертор: Нет В наличии 2957526975 руб.
 • Kentatsu KSGI21HFAN1
  Kentatsu KSGI21HFAN1 Площадь помещения: 20 м2 Инвертор: Нет В наличии 2600024960 руб.